เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นสี Toshiba e-STUDIO2510AC

คุณสมบัติถ่ายเอกสาร(Copy)


1.  ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 25 แผ่น/นาที (A4, ทั้งสีและข/ด)

2.  ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi.

3.  ระยะเวลาในการอุ่นเครื่อง 21 วินาที (from power save)

4.  หน่วยความจำมาตรฐาน (RAM) 2 GB และอาร์ดดิส 320GB

5.  ความเร็วในการประมาณผล 1.33 GHz (Dual Core)

6.  ตั้งจำนวนงานถ่ายเอกสารต่อเนื่อง 1 – 999

7.  ระบบย่อ – ขยาย 25% - 400% และปรับเพิ่ม – ลดครั้งละ 1%

Visitors: 178,997