เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นสี Toshiba e-STUDIO5018A

คุณสมบัติถ่ายเอกสาร(Copy)


             1.    เป็นเครื่องถ่ายเอกสารสีดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ ทำภาพด้วยระบบเลเซอร์ ชนิดใช้ผงหมึกแห้ง

             2.    ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 50 แผ่นต่อนาที (ทั้งสีและขาว/ดำ)

             3.    หน่วยความจำมาตรฐาน (RAM)4GB และฮาร์ดดิส 320GB

             4.    ความเร็วในการประมวลผล 1.33GHz (Dual Core Processor)

             5.    ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi.

             6.    ตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารต่อเนื่อง 1 – 999 พร้อมฟังก์ชั่นถ่ายแทรกงานเร่งด่วน (INTERRUPT)

Visitors: 176,258