เครื่องถ่ายเอกสาร FUJIFILM Apeos 2150NDA

Apeos 2150 พัฒนาฟังก์ชันต่างๆ ให้เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการใช้งานขั้นสุด

  • ทำสำเนา / พิมพ์: 21 หน้า/นาที
  • สแกน 2 ด้านพร้อมกันในครั้งเดียว
  • ทำสำเนาบัตรประจำตัว
  • หมุนเอกสารที่สั่งพิมพ์ได้โดยอัตโนมัติ

Visitors: 217,556