Toshiba e-Studio 3028A

Toshiba e-Studio 3028A

คุณสมบัติในการถ่ายเอกสาร (Copy)

1. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 30 แผ่นต่อนาที (A4)

2. หน่วยความจามาตรฐาน (RAM) 4 GB

และ SSD 128 GB เพิ่มได้ 640 GB

3. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600x600 dpi. (2400x600 dpi with smoothing)

4. ถาดบรรจุกระดาษมาตรฐาน 2 ถาดๆละ 550 แผ่น พร้อมถาดป้อนด้านข้าง

บรรจุได้ 100 แผ่น เพิ่มถาดกระดาษสูงสุด 5200 แผ่น

5. สั่งงานด้วยจอภาพระบบเลื่อนสัมผัสขนาดใหญ่ 10.1 นิ้ว แบบ Tablet-style

Touch Screen ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังได้หลายรูปแบบ

6. เวลาในการอุ่นเครื่อง 14 วินาที (from Low Power Mode)

7. ความเร็วในการถ่ายเอกสารแผ่นแรก 4.3 วินาที

8. ตั้งจานวนถ่ายเอกสารต่อเนื่อง 1 – 999 แผ่น โดยอ่านเอกสารต้นฉบับเพียง

ครั้งเดียว พร้อมระบบถ่ายแทรกงานเร่งด่วน

9. รองรับต้นฉบับเอกสารตั้งแต่ขนาด A5R – A3 ที่เป็นกระดาษธรรมดาและสี ลายเส้นดินสอ ตราหมึกประทับ และวัตถุสามมิติ

10. รองรับสาเนาตั้งแต่ขนาด A5R – A3 ความหนาตั้งแต่ 52 – 256 แกรม และ

สามารถถ่ายลงบนกระดาษสี แผ่นใส กระดาษปก กระดาษ Banner

11. ระบบย่อ-ขยายตั้งแต่ 25% - 400% และสามารถปรับเพิ่ม-ลดได้ครั้งละ 1%

12. สามารถถ่ายเอกสารกลับหน้า-หลังอัตโนมัติ (Duplex)

13. ระบบปรับความเข้ม-จางอัตโนมัติและปรับตามความต้องการได้ 11 ระดับ

14. สามารถถ่ายจัดเรียงชุดสาเนาอัตโนมัติได้ถึง 999 ชุด (Electronic Sort)

ทั้งแบบธรรมดาหรือแบบไขว้ 90 องศา

15. ชุดป้อนต้นฉบับกลับหน้า-หลังอัตโนมัติ (RADF) บรรจุต้นฉบับได้ครั้งละ 100 แผ่น

16. สามารถถ่ายปรับพื้นหลังสาเนาให้เข้มหรือจางได้ (Background Adjustment)

17. สามารถถ่ายปรับตัวอักษรสาเนาให้เข้มหรือจางได้ (Sharpness)

18. ระบบเลือกขนาดสาเนาให้ตรงกับต้นฉบับอัตโนมัติ (Auto Paper Selection)

19. ระบบ e-filing ช่วยแปลงข้อมูลเอกสารให้เป็นข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ และจัดเก็บไฟล์เอกสารบนฮาร์ดดิสค์ในตัวเครื่อง

20. ควบคุมการใช้งานผ่านรหัสตั้งได้ 1,000 แผนก ด้วยเลขรหัส 5 หลัก โดยจากัดปริมาณ และตรวจสอบการใช้งานของแต่ละรหัสได้

21. ฟังก์ชั่นการถ่ายบัตรประชาชนหน้า-หลัง ให้ลงบนกระดาษสาเนาหน้าเดียวกันได้ โดยไม่ต้องป้อนกลับสาเนา 2 ครั้ง

22. สามารถตั้งเวลาให้เครื่องปิดชั่วคราวอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานๆ (Energy Save)

23. ระบบสัญญาณแจ้งเตือนบนหน้าจอที่เป็นข้อความ และรูปภาพประกอบกรณีกระดาษติด ผงหมึกหมด เครื่องขัดข้อง

24. ใช้ผงหมึกเป็นแบบหมุนเวียน Recycling Toner System 100% โดยไม่มีกากหมึกเหลือทิ้งจากการใช้งาน

25. ระบบเปิดฝาถ่ายฯพื้นที่ขอบรอบๆสาเนาไม่ขึ้นพื้นดา (Original Outside Erase) ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และสาเนาแลดูสะอาด

26. ระบบถ่ายสาเนาออกมาให้เป็นรูปเล่มอย่างหนังสือ (Binding Magazine Sort)

27. ระบบถ่ายข้ามหน้าเปล่าเอกสารกรณีถ่ายเอกสารหน้า-หลัง (Omit Blank Page) ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านกระดาษสาเนา

28. ความเร็วในการประมวลผล 1.33 GHz (Dual Core) Intel

29. ใช้กับกระแสไฟฟ้า 220-240 โวลท์ 50-60 Hz

30. รับประกัน 1 ปีเต็ม (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ) ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง

Visitors: 217,555