Digital Signage

Digital Signage คืออะไร?

Digital Signage คือการนำเสนอสื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิตอล (ดิจิทัล / Digital) โดยส่วนมากมักจะถูกใช้งานบนจอแสดงผล (จอทีวี, LED) โดยเราสามารถนำเสนอสื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ได้ในรูปแบบมัลติมีเดีย (รูปภาพ วิดีโอ เสียง) จึงทำให้ Digital Signage มีความน่าสนใจ มากกว่าป้ายโฆษณาแบบเก่า ๆ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ทั่ว ๆ ไปนั่นเอง
 
Visitors: 217,557