Toshiba e-studio2510AC

Toshiba รุ่น e-studio2510AC

คุณสมบัติในการถ่ายเอกสาร (Copy)

1. เป็นเครื่องถ่ายเอกสารสี ระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น

ทำภาพด้วยระบบเลเซอร์ ชนิดใช้ผงหมึกแห้ง

2. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 25 แผ่นต่อนาที (ทั้งสีและขาว/ดำ)

3. หน่วยความจำมาตรฐาน (RAM) 2 GB และฮาร์ดดิส 320 GB

4. ความเร็วในการประมวลผล 1.33 GHz (Dual Core Processor)

5. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi.

6. ตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารต่อเนื่อง 1 – 999 แผ่นโดยอ่านเอกสารต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พร้อมระบบถ่ายแทรกงานเร่งด่วน

7. ถาดบรรจุกระดาษมาตรฐาน 2 ถาด (250+550 แผ่น)

พร้อมถาดป้อนกระดาษด้านข้างวางได้ 100 แผ่น

8. ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ (RADF) วางต้นฉบับได้ครั้งละ 100 ฉบับ

9. ชุดกลับสำเนาหน้า-หลังอัตโนมัติ (DUPLEXING UNIT)

10. หน้าจอสั่งงานระบบสัมผัสขนาดใหญ่ 10.1 นิ้ว

สะดวกต่อการมองเห็นและใช้งานสัมผัส

11. รองรับขนาดต้นฉบับตั้งแต่ A5R - A3

12. รองรับขนาดกระดาษสำเนาตั้งแต่ A5R – A3 และขนาดใหญ่พิเศษ

305 – 1,200 ม.ม. (BANNER) ความหนาตั้งแต่ 50 – 280 แกรม

13. ความเร็วในการถ่ายเอกสารแผ่นแรก 7.1 วินาที (ขาว/ดำ)

และ 9.5 วินาที (สี)

14. ย่อ – ขยาย 25% - 400% และปรับเพิ่ม – ลดได้ครั้งละ 1%

15. ระบบปรับความเข้ม-จางอัตโนมัติ (AUTO) และสามารถปรับตามความต้องการได้อีก 11 ระดับ

16. ระบบเลือกขนาดสำเนาอัตโนมัติ (AUTO PAPER SELECTION)

17. ระบบปรับลดพื้นหลังสำเนา (BACKGROUND ADJUSTMENT) ทำให้เอกสารแลดูสะอาดต่อการอ่านและประหยัดผงหมึก

18. ระบบถ่ายข้ามหน้าเอกสารเปล่า (OMIT BLANK PAGE) กรณีถ่ายสำเนาหน้า-หลังด้วยประหยัดค่าใช้จ่าย

19. ระบบถ่ายจัดเรียงชุดสำเนาอัตโนมัติ (ELECTRONIC SORT)

20. ระบบถ่ายเอกสารให้ออกมาเป็นรูปเล่มอย่างหนังสือ (MAGAZINE SORT)

21. ระบบพิสูจน์สำเนา (PROOF COPY) กรณีถ่ายเอกสารจำนวนมากโดยเครื่องจะถ่ายออกมาให้หนึ่งชุดเพื่อตรวจเช็ค

22. ก่อนถ่ายงานที่เหลือ ช่วยป้องกันความเสียหายและประหยัดค่าใช้จ่าย

23. ระบบถ่ายประทับลำดับเลขหน้าสำเนา วันที่ และเวลา

24. ระบบแสดงสิทธิผู้ใช้งานตั้งได้ 1,000 รหัส (ID CODE) ด้วยเลขรหัส 5 หลักและสามารถกำหนดจำกัดปริมาณการใช้งาน

25. ทั้งสีและขาว/ดำของแต่ละรหัสได้

26. ระบบตั้งคำสั่งงานที่ใช้ประจำตั้งได้ถึง 12,060 คำสั่งงาน (TEMPLATE)

27. ระบบตั้งประหยัดพลังงาน 2 ชั้นเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานานเพื่อช่วยประหยัดค่าพลังงาน (ENERGY SAVE MODE

28. และระบบ SUPER SLEEP MODE ที่ใช้พลังงานเพียง 1 วัตต์)

29. ระบบตรวจเช็คปริมาณผงหมึกคงเหลือทั้ง 4 สีในเครื่อง (TONER REMAIN MODE)

30. ระบบถ่ายเอกสารคุณภาพตามชนิดของต้นฉบับเช่น TEXT, TEXT/PHOTO และ PHOTO

31. ระบบถ่ายบัตรประชาชน (ID CARD) โดยไม่ต้องป้อนหรือกลับสำเนาด้วยมือ

Visitors: 214,639