เครื่องถ่ายเอกสาร DocuCentre-V 3060

เครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ FUJI XEROX DC-V3060

ความละเอียดในการสแกน 600x600 dpi
ความเร็ว 30 แผ่น/นาที
ความเร็วในการสแกน A4 ขาว-ดำ , สี 55 หน้า/นาที
ตัวสร้างภาพเป็นแบบ LED
สามารถถ่ายเอกสาร ย่อ และ ขยาย ได้ตั้งแต่ 25% – 400%
เวลาอุ่นเครื่องน้อยกว่า 32 วินาทีพิมพ์งานรองรับกระดาษ 60 ถึง 256 แกรม
ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200×2,400 dpi
จุดเชื่อมต่อ LAN Port 10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T

Visitors: 217,553