เครื่องถ่ายเอกสาร ApeosPort-V C3376

เครื่องถ่ายเอกสาร สี A3 FUJI XEROX ApeosPortV C3376

ความละเอียดในการสแกน 600x600 dpi
ความละเอียดงานพิมพ์ 1,200 x 2,400 dpi
ความเร็วในการพิมพ์ 35 หน้า/นาที
ใช้เวลาในการอุ่นเครื่อง 30 วินาที
เวลาอุ่นเครื่องน้อยกว่า 32 วินาที
รองรับความหนาของกระดาษ 52 - 300 แกรม
การเชื่อมต่อ Ethernet 100BASE-TK/10BASE-T , USB2.0
พิมพ์เอกสารกลับหน้าหลังอัตโนมัติได้

Visitors: 217,556