เครื่องถ่ายเอกสาร FujiXerox Apeos C3060

เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ  สี
เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
ความเร็วในการถ่ายเอกสารและพิมพ์ทั้งเอกสารสีและขาวดำไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที
ความเร็วในการสแกน A4 ขาว-ดำและสี ไม่น้อยกว่า 55 หน้า/นาที
สามารถถ่ายเอกสาร ย่อ และ ขยาย ได้ตั้งแต่ 25% - 400%
ความละเอียดของงานพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 2,400 dpi (จุดต่อตารางนิ้ว)
มีหน่วยความจำ(RAM) ไม่น้อยกว่า 4 GB 
มีหน่วยความจำ SSD 128 GB
มีถาดกระดาษ 2 ถาดบรรจุกระดาษได้ 500 แผ่น และมีถาดป้อนกระดาษด้วยมือบรรจุ 96 แผ่น
ใช้เวลาในการอุ่นเครื่อง 12 วินาทีหรือน้อยกว่า
ความเร็วแผ่นแรก 4.9 วินาที B/W , color 6.7 วินาที
สามารถถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A5 ถึง A3
ชุดป้อนต้นฉบับกลับหน้า-หลังอัตโนมิติ (DADF) บรรจุต้นฉบับได้ครั้งละ 110 แผ่น
รองรับการพิมพ์ผ่านระบบเครือข่าย (Network Print)(LAN): RJ-45 Ethernet (10/100/1000Base-T )
มีรหัสหรือข้อความแจ้งเหตุขัดข้องบอกถึงตำแหน่งที่เครื่องไม่ทำงาน หรือ มีปัญหา เพื่อสะดวกในการแก้ไขปัญหา
รองรับกระดาษ 60 ถึง 256 แกรม
รองรับการพิมพ์งานโดยตรงจาก USB Thumb Drive
หน้าจอการใช้งานเป็นจอภาพสีระบบสัมผัสขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า  7” และแสดงคำสั่งเป็นภาษาไทย
มีระบบตัดไฟ ( Energy save ) หลังจากการถ่ายสิ้นสุดลงเพื่อเป็นการประหยัดไฟ
ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตราฐาน Thai Green Label 
ใช้ไฟ 220 V. 50-60 Hz. โดยไม่ต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้า
Visitors: 217,550